แก้ไขข้อมูล
 • งานแก้ไขท่อเมนหลักบ้านอุดตัน หมู่บ้านพิบูลทรัพย์17 เชื่อมสัมพันธ์23 หนนองจอก กรุงเทพฯ Edit

  Edit
 • Edit
  • ท่อเมนหลักบ้านทำหน้าที่รับน้ำจากส่วนต่างๆของบ้าน เช่น น้ำจากพื้นห้องน้ำ น้ำจากอ่างล้างจาน น้ำจากรางน้ำฝน และน้ำจากส่วนอื่นๆ เนื่องจากท่อเมนหลักบ้านรับน้ำจากหลายส่วน สิ่งอุดตันในท่อจึงมีหลากหลาย เช่น เส้นผมจากพื้นห้องน้ำ ไขมันจากอ่างล้างจาน ตะกรอนและเศษใบไม้จากหลังคา สะสมรวมตัวกันทำให้ท่อเมนหลักบ้านอุดตันได้

  edit

 • ปรับแต่งการแสดงผล
 • ปรับแต่งการแสดงผล
  • ปัญหาท่อเมนหลักบ้านอุดตัน ปรึกษา AT DRAIN SERVICE ราคาแก้ไขท่อเมนหลักอุดตัน 1,200 บาท พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

แก้ไขข้อมูล

Information

ปิดหน้าต่าง