แก้ไขข้อมูล
 • บริการของเรา Edit

  Edit
 • Edit
 • บริการแก้ไขท่อชักโครกอุดตัน Edit

  Edit
 • AT Drain Service ชักโครกกดไม่ลง ชักโครกตัน ท่อตัน ส้วมตัน ท่อน้ำตัน งูเหล็ก
  Edit
  • ชักโครกกดไม่ลง ชักโครกอุดตัน ลักษณะการอุดตันมี3ลักษณะ คือ 1อุดตันท่อภายในตัวชักโครก(คอหานตัวชักโครก) 2อุดตันท่อจากตัวชักโครกไปยังถังบำบัด 3อุดตันท่อจากถังบำบัดไปท่อหลัก และสาเหตุของชักโครกกดไม่ลงยังมีรายละเอียดอีกหลายสาเหตุ เช่นการระบายอากาศ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดต้องตรวจสอบและวิเคราะห์มีปัญหาต่างๆ จากประสบการณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย AT Drain Service เราพร้อมให้บริการ24ชั่วโมง ราคางานแก้ไขท่อชักโครกอุดตัน 1,200 บาท พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

 • Edit
 • บริการแก้ไขท่อพื้นห้องน้ำอุดตัน Edit

  Edit
 • AT Drain Service ท่อพื้นห้องน้ำตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อน้ำตัน ท่อตัน ส้วมตัน ท่อตันทำไง งูเหล็ก
  Edit
  • สาเหตุของการเกิด ท่อระบายน้ำตัน เนื่องจากเศษเส้นผมและตะกอนต่างๆ ที่ถับถมกันในท่อ และจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับท่อมีความลาดเอียงไม่พอ มีข้อต่อที่เป็นส่วนโค้งมาก ทำให้โอกาสที่เศษเส้นผมและตะกอนต่างๆ จะไปถับถมกันในท่อได้ง่าย เนื่องจากน้ำไม่มีแรงจะส่งไปยังปลายท่อ มีปัญหาท่อพื้นห้องน้ำอุดตันปรึกษา AT DRAIN SERVICE ฟรี24ชั่วโมง ราคาแก้ไขท่อพื้นห้องน้ำอุดตัน 1,200 บาท พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

 • Edit
 • บริการแก้ไขท่ออ่างล้างหน้าอุดตัน Edit

  Edit
 • AT Drain Service ท่ออ่างล้างหน้าอุดตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อพื้นห้องน้ำตัน ท่อน้ำตัน ท่อตัน ส้วมตัน ท่อตันทำไง งูเหล็ก
  Edit
  • สาเหตุของการเกิดท่ออ่างล้างหน้าอุดตันคือตะกอนต่างๆ เช่นตะกรอนจากสบู่หรือยาสีฟัน ที่ถับถมกันในท่อ และจะเกิดขึ้นได้ง่ายกับท่อมีความลาดเอียงไม่พอ มีข้อต่อที่เป็นส่วนโค้งมาก ทำให้โอกาสที่ตะกอนต่างๆ จะไปถับถมกันในท่อได้ง่าย เนื่องจากน้ำไม่มีแรงจะส่งไปยังปลายท่อ โดยทั่วไปอ่างล้างหน้าจะมีท่อดักกลิ่นและตะกอนอยู่ใต้อ่าง หากเกิดการอุดตันการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้หมุนกรวยดักตะก่อนออก เพื่อเอาตะกอนที่ติดอยู่ในกรวยออก และหมุนเข้าที่เดิมทดลองเปิดน้ำ มีปัญหาท่ออ่างล้างหน้าอุดตันปรึกษา AT DRAIN SERVICE ฟรี24ชั่วโมง ราคาแก้ไขท่ออ่างล้างหน้าอุดตัน 1,200 บาท พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

 • Edit
 • บริการแก้ไขท่ออ่างล้างจานอุดตัน Edit

  Edit
 • AT Drain Service ท่อระบายน้ำตัน ท่ออ่างล้างจานอุดตัน ท่อพื้นห้องน้ำตัน ท่อน้ำตัน ท่อตัน ส้วมตัน ท่อตันทำไง งูเหล็ก
  Edit
  • ท่ออ่างล้างจานอุดตัน สาเหตุหลักเกิดจากคราบไขมันสะสมจับตัวกันและแข็งเป็นก้อน ในปัจจุบันมีข้อบังคับให้บ้านพักต้องมีบ่อดักไขมันก่อนจะระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ บ่อดักไขมันจำเป็นจะต้องดูบริมาณไขมันในบ่อไม่ให้มีปริมาณมาก บ้านพักอาศัยโดยทั่วไปควรตักไขมันออกจากบ่อทุกๆ1-2เดื่อนต่อครั้ง เพื่อลดโอกาศการเกิดท่อระบายน้ำอุดตัน มีปัญหาท่ออ่างล้างจานอุดตันปรึกษา AT DRAIN SERVICE ฟรี24ชั่วโมง ราคาแก้ไขท่ออ่างล้างจานอุดตัน 1,200 บาท พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

 • Edit
 • บริการแก้ไขท่อหลักบ้านอุดตัน Edit

  Edit
 • AT Drain Service ท่อเมนหลักอุดตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อพื้นห้องน้ำตัน ท่อน้ำตัน ท่อตัน ส้วมตัน ท่อตันทำไง งูเหล็ก
  Edit
  • ท่อหลักของบ้านโดยปกติจะมีบ่อพักเป็นระยะเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา ท่อหลักของบ้านทำหน้าที่รับน้ำจากทุกส่วนของบ้านและระบายน้ำไปยังท่อสาธารณะต่อไป ดังนั้นเมื่อท่อหลักอุดตันก็มักจะส่งผลไปยังท่อส่วนอื่นๆด้วย เช่นชักโครกกดไม่ลง เกิดการตกตะกรอนของขยะในท่อส่วนต่างๆ เมื่อเกิดการอุดตันในท่อหลักจึงควรรีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นตามมา มีปัญหาท่อท่อหลักบ้านอุดตันปรึกษา AT DRAIN SERVICE ฟรี24ชั่วโมง ราคาแก้ไขท่อหลักบ้านอุดตัน 1,200 บาท พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

 • Edit
 • บริการแก้ไขท่อร้านอาหาร โรงงานอุสาหกรรม ท่ออาคารสูง และท่ออุดตันทุกชนิด Edit

  Edit
 • AT Drain Service ท่อร้านอาหารตัน ท่ออาคารสูงตัน ท่อระบายน้ำตัน ท่อโรงงานตัน ท่อตัน ส้วมตัน ท่อน้ำตัน งูเหล็ก
  Edit
  • ด้วยทีมช่างและเครื่องมือที่พร้อม เราสามารถแก้ไขปัญหาท่ออุดตันได้ทั้งในอาคารสูง โรงงานอุสาหกรรม หรือท่อที่มีขนาดหน้าตัดใหญ่ถึง12นิ้ว และสามารถล้างท่อที่มีความยาวกว่า30เมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรึกษาปัญหาได้ตลอด24ชั่วโมงครับ งานเราคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรมครับ

  edit

 • Edit
 • บริการแก้ไขน้ำรั่วซึมทุกชนิด Edit

  Edit
 • AT Drain Service ซ่อมน้ำรั่ว ซ่อมน้ำซึม พื้นห้องน้ำซึม พื้นห้องน้ำรั่ว น้ำรั่วซึม ท่อซึม น้ำรั่ว
  Edit
  • ปัญหาน้ำรั่วซึมทั้งระบบน้ำทิ้งและระบบน้ำประปา ด้วยช่างที่มีประสบการณ์งานด้านระบบท่อ และความชำนานในเรืองการป้องกันการรั่วซึม ยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาฟรี24ชั่วโมงครับ

  edit

 • Edit
 • บริการติดตั้ง,ซ่อมระบบน้ำทิ้ง Edit

  Edit
 • AT Drain Service ท่อแตก ท่อชำรุด ซ่อมท่อระบายนน้ำ ติดตั้งสุขภัณฑ์ เดินท่อระบายน้ำ ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
  Edit
  • บริการงานติดตั้งและซ่อมระบบระบายน้ำทิ้ง เช่นติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งบ่อดังไขมัน ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย เดินท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมท่อชำรุด และงานอื่นๆ งานคุณภาพมาตรฐาน ปรึกษา AT DRAIN SERVICE ฟรี24ชั่วโมง ราคายุติธรรม พร้อมรับประกันผลงานนาน 60 วัน

  edit

 • Edit
 • ติดต่อเรา

  AT Drain Service

  เปิดทำการทุกวัน 24 ชั่วโมง

  099-449-4537

  atdrainservice (LINE)

  atdrainservice

  AT Drain Service

  โทรด่วนหาเรา edit
  ปรับแต่งการแสดงผล
แก้ไขข้อมูล

Information

ปิดหน้าต่าง